Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání zástupců KVS a OV ČSV Uh.Hradiště

11. 3. 2010

Zápis z jednání zástupců KVS a funkcionářů OV ČSV,o.s. Uherské Hradiště  ze dne 4. března 2010

 

Jednání se řídilo programem:

1.        Řešit, jak postupovat při tlumení varroázy bez použití Gabonu - neboli tlumočit formou zápisu doporučení Ing Veselého z Výzkumného ústavu včelařského všem ZO.

2.        Konkrétně stanovit, co bude obnášet použití Gabonu. Připravit si formuláře a možné odpovědi, neboli podrobně si projít přílohy.

3.        Promítnout změny do kočování nebo jiného přesunu včelstev.

 

Úvod

Zvláštní naši pozornost si zasluhuje, že podezření na rezistenci na acrinathrin bylo signalizováno ze ZO našeho okresu, z Buchlovic. Z korespondence ZO Buchlovice a Výzkumného ústavu, jakož i z jednání veterinářů a zdravotních referentů jednotlivých OV v Nasavrkách 17.2. vyznívá, že použití Gabonových pásků bude pro celou řadu včelařů velmi složité. V zájmu OV je vypracovat pravidla k použití Gabonu pro podzimní období a předložit je základním organizacím.

 

Ad.1 O průběhu porady zástupců Státní veterinární správy (dále jen SVS, resp. KVS) a zdravotních referentů okresních výborů informoval MVDr. Janča. (První list zápisu  je součástí tohoto zápisu jako příloha č.1)
Jednatel OV př. Nešpor předložil dokument vydaný Výzkumným ústavem včelařským „Změny v distribuci GABONU PA 92 v roce 2010“. Je uveden na webové stránce Výzkumného ústavu – není součástí tohoto zápisu.

      Stručný obsah dokumentu:
Gabon  bude možno použít (označení PA 92 1,5 mg – podle dávky účinné látky). Při objednání musí žadatel vyplnit prohlášení, v němž se zavazuje, že bude v průběhu roku monitorovat včelstva na přirozený spad roztočů, aby byla ověřena účinnost (nebo neúčinnost) gabonu porovnáním spadu roztočů po dvoudenní aplikaci gabonových pásků. K tomu jsou přizpůsobeny všechny přílohy uvedeného dokumentu.
 

Ad.2 Předem je nutné citovat Oběžník ÚV ČSV,o.s. číslo 3/2009 odst.B)

 

INFORMACE O ZMĚNĚ POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI OPATŘENÍ „BOJ PROTI VARROÁZE“

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) oznamuje, že na základě dohody se zástupci ÚV ČSV a dodavatelem léčiv – Výzkumným ústavem včelařským, s. r. o., Dol (dále jen VÚVč Dol) – se s okamžitou platností mění dosavadní systém administrace poskytování dotací na úhradu nákladů na prostředky uvedené v části B přílohy č. 2 (dle NV č. 187/2005 Sb. v platném znění), sloužící k prevenci nebo léčení varroázy.

VÚVč Dol bude za určitých podmínek poskytovat výše uvedené prostředky již se započítanou dotací ve výši 70 % od SZIF. To znamená, že například objednávka na léky v hodnotě 10 000 Kč bude vyfakturována pouze částkou 3 000 Kč.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Tímto způsobem budou vyfakturovány pouze souhrnné objednávky zaslané příslušným OV ČSV – a to v maximálním počtu 3 objednávek za rok od jednoho OV.

Více objednávek od OV, nebo objednávky zaslané jednotlivě od fyzických či právnických osob, nebo od ZO ČSV budou administrovány jako doposud. To znamená, že dotace bude poskytnuta na základě žádosti a doložení dokladů až ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010.

Věříme, že tato změna povede k podstatnému zjednodušení administrace jak pro chovatele včel, tak i pro organizační složky ČSV. Bližší informace budou uveřejněny v časopisu Včelařství č. 2/2010.

 

Z kontextu předchozího článku a citovaného oběžníku vyplývá, že léky budou objednávány jen hromadně  prostřednictvím OV. Vzhledem k dvouleté záruční době jak Formidolu tak Varidolu, nakonec i Gabonu, k jarnímu nátěru pak M-1, je nutno plánovat a objednávat celoroční spotřebu jednou za rok, s malou rezervou navíc. Potvrzení hromadné objednávky zajistí OV a odešle objednávku Výzkumnému ústavu. 

Objednávka na Gabon musí být doložena prohlášením jednotlivých včelařů dle  bodu Ad.1. Prohlášení skladuje ZO s tím, že množství gabonů kumuluje a předá požadavek OV. Neboli za plnění legislativy při objednání gabonových pásků zodpovídá ZO.

Poznámka: OV předpokládá, že používání gabonových pásků bude sníženo.

 

Ad.3. Vzhledem k stále bližším ohniskům výskytu moru včelího plodu (odstrašující případ ve Bzenci - nevčelař si přivezl za Slovenska úly s morem - nové ohnisko!), je nutné stanovit pravidla k omezení možnosti volného dovozu včelstev či prázdných úlů.

      Proto je nutné dodržovat legislativní opatření:

·         kočovatelé mají ze zákona povinnost nechat si vyšetřit zimní měl ze zimního stanoviště i na mor. Úhradu financuje včelař.

·         chovatelé matek a komerční prodejci oddělků si musí rovněž nechat vyšetřit zimní měl za stejných finančních podmínek.

 

Poznámka: tato povinnost se zatím netýká prodeje včelstev a oddělků v mimořádných případech, je-li přesun včelstev prováděn v rámci okresu, mimo vyhlášené ochranné pásmo (zatím v okrese nemáme). Příklad: prodej dědictví po zemřelém včelaři. Proti varroáze však musí být včelstva ošetřena (prokáže prodávající ZO).

 

Ad.4  Různé
 Př. Nešpor upozornil na novelu Veterinárního zákona 166/1999 Sb. Ve změně 298/2009 Sb v § 138 Preventivní opatření je uvedeno:
p) likvidace nepoužívaných prázdných úlů a chovatelských zařízení, pokud nejsou zabezpečeny proti přístupu
    včel

      q) pravidelná obnova včelího díla, starých úlů a likvidace vyřazených

 

Dovětek OV – V zájmu nás všech bychom měli v každé ZO vytvořit jakousi „včelí stráž“, abychom taková zařízení
               především objevili. Pak již záleží na funkcionářích ZO.

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti 4. března 2010-03-09

Zapsal: František Nešpor – jednatel OV ČSV, o.s. Uherské Hadiště

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář